Proiect „Construirea unei piste pentru biciclete în comuna Drăgănești-Vlașca, sat Văceni, județul Teleorman”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale. 


Proiect ”Renovarea energetică a Dispensarului Uman Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman”, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PROIECTELOR DIN FONDURI EUROPENE ȘI GUVERNAMENTALE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE:

 

  • MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA, JUDEȚUL TELEORMAN;
  • CONSTRUIRE GRUP SANITAR ȘCOALA GENERAL CU CLASELE I-VIII DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA;
  • REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA, SAT DRĂGĂNEȘTI-VLAȘCA, JUDEȚUL TELEORMAN;
  • ÎNFIINȚARE REȚEA DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA DRĂGĂNESTI-VLAȘCA, JUDEȚUL TELEORMAN;
  • EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA COMUNA DRAGANESTI-VLASCA, SAT DRAGANESTI-VLASCA;
  • SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA DRAGANESTI-VLASCA, SAT DRAGANESTI-VLASCA, JUDETUL TELEORMAN;
  • DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C3 SI CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN CU REGIM DE INALTIME P+1;
  • LUCRARI DE ASFALTARE DRUMURI IN COMUNA DRAGANESTI-VLASCA, JUDETUL TELEORMAN;
  • MODERNIZARE STRAZI IN SATUL COMOARA, COMUNA DRAGANESTI-VLASCA;