Program de audiențe:


Primar – Ciuperceanu Ionuț Ciprian - Marți – 10.00 – 12.00


Viceprimar – Pena Dorin Florentin - Joi – 10.00 – 12.00


Secretar general UAT – Bădica Iuliana - Miercuri – 10.00 – 12.00


Înscrierea la audiențe se face între orele 8,30- 11,30 în zilele de joi și vineri ale săptămânii anterioare celei în care se dorește primirea în audiență, la sediul primăriei Drăgănești-Vlasca, la responsabilul cu difuzarea informatiilor de interes public, respectiv Compartimentul Secretariat, relații cu publicul, monitorizare proceduri administrative.