Anunțuri

Anunt public la procedura de autorizare de mediu. 

Anuntul se poate accesa pe urmatorul link: https://www.draganestivlasca.ro/wp-content/uploads/2019/07/anunt-public.pdf

Potentialii beneficiari ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, pot gasi informatii privind masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017, pe terenurile agricole, pe website-ul Ministerului Argiculturii si dezvoltarii Rurale, accesand urmatorul link: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html

Aducem la cunoştinţă publică, obligatiile ce revin persoanelor fizice si juridice din comuna Draganesti Vlasca, cu privire la declararea datelor in Registrul agricol, informatii care pot fi consultate AICI

Lista funcţiilor şi a drepturilor de natură salarială, publicată în acord cu prevederile art.33 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, poate fi consultată: AICI