Hotărâri


Hotarare privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 1007 mp
Hotarare privind vanzarea terenului in suprafata totala de 519 mp
Hotarare privind concesionarea spatiului in suprafata totala de 73,78 mp
Hotarare privind concesionarea spatiului in suprafata totala de 77,96 mp
Hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2017 – 2018
Hotarare privind constatarea incetarii contractului de inchiriere nr.16 din 26.03.2014
Hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr.6153 din 22.10.2007
Hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr.1056 din 29.03.1993
Hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr.2861 din 11.07.2005
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 342 mp
Hotarare privind aprobare lista obiective de investitii
Hotarare privind aprobare emitere autorizatii de construire si desfiintare pe termen limitat de Presedintele CJ Teleorman
Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
Hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2016
Hotarare privind aprobarea modificarii unor contracte de inchiriere si concesiune
Hotarare privind incetarea contractului de inchiriere nr.17 din 26.03.2014
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice
Hotarare privind modificarea HCL nr.46 din 15.12.2016
Hotarare privind modificarea HCL nr.21 din 25.05.2001
Hotarare privind modificarea HCL nr.13 din 13.03.2015
Hotarare privind aprobare documentatie tehnico – economica pentru lucrari de extindere remiza S.V.S.U. Draganesti Vlasca
Hotarare privind acordarea unui mandat special A.D.I. Teleormanul
Hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.3 din 21 mai 2009
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 40 mp
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 1007 mp
Hotarare privind aprobarea inchirierii unor suprafete de teren arabil din izlazul comunal
Hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2017 – 2020
Hotarare privind aprobare incetare contract de concesiune nr.2793 din 2005
Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de reabilitare si modernizare a caminului cultural
Hotarare privind aprobare modificare contracte de inchiriere
Hotarare privind modificarea unui contract de inchiriere
Hotarare privind modificarea H.C.L. nr.21 din 25.05.2001
Hotarare privind concesionarea prin licitatie a spatiului in suprafata de 62,34 mp
Hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii
Hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice
Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
Hotarare privind desemnare reprezentant consiliul local la concursul organzat pentru ocuparea functiei de director la Liceul Tehnologic
Hotarare privind organizarea manifestarilor dedicate sarbatoririi zilei comunei
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
Hotarare privind aprobare indicatori tehnico economici investitie camin cultural
Hotarare privind modificarea HCL nr.21 din 25.05.2001

Arhiva Hotărâri Consilu Local