Proiecte de Hotărâri


Proiect de hotarare privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra terenului in suprafata de 1007 mp
Proiect de hotarare privind concesionarea spatiului in suprafata totala de 77,96 mp
Proiect de hotarare privind concesionarea spatiului in suprafata totala de 73,78 mp
Proiect de hotarare privind vanzarea terenului in suprafata totala de 519 mp
Proiect de hotarare privind constatarea incetarii contractului de inchiriere nr.16 din 26.03.2014
Proiect de hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr.2861 din 11.07.2005
Proiect de hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr.1056 din 29.03.1993
Proiect de hotarare privind constatarea incetarii contractului de concesiune nr.6153 din 22.10.2007
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 342 mp
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2016
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
Proiect de hotarare privind aprobare lista obiective de investitii
Proiect de hotarare privind aprobare emitere autorizatii de construire si desfiintare, pe termen limitat, de Presedintele CJ Teleorman
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor contracte de inchiriere si concesiune
Proiect de hotarare privind incetarea contractului de inchiriere nr.17 din 26.03.2014
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.46 din 15.12.2016
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.21 din 25.05.2001
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.13 din 13.03.2015
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii
Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.3 din 21 mai 2009
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 40 mp
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 1007 mp
Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special A.D.I. Teleormanul
Proiect de hotarare privind aprobare documentatie tehnico economica pentru lucrari de extindere remiza SVSU Draganesti Vlasca
Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor suprafete de teren arabil din izlazul comunal
Proiect de hotarare privind aprobare incetare contract de concesiune nr.2793 din 2005
Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de reabilitare si modernizare a caminului cultural
Proiect de hotarare privind aprobare modificare contracte de inchiriere
Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2017 – 2020
Proiect de hotarare privind modificarea unui contract de inchiriere
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.21 din 25.05.2001
Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie a spatiului in suprafata de 62,34 mp
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
Proiect de hotarare privind organizarea manifestarilor dedicate sarbatoririi zilei comunei
Proiect de hotarare privind desemnare reprezentant consiliul local la concursul organzat pentru ocuparea functiei de director la Liceul Tehnologic
Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.21 din 25.05.2001
Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico – economici investitie camin cultural