Persoana responsabilă cu Legea 544/2001

Denumirea compartimentului: Relaţii cu publicul/secretariat/administrativ

Funcţia: referent, clasa III, superior

Numele şi prenumele: Ungureanu Florina

Telefon/fax: 0247440357

E-mail: primaria_draganesti_vlasca@yahoo.com

Responsabilităţi privind aplicarea Legii nr.544/2001: persoana desemnată este responsabilă cu difuzarea informatiilor de interes public şi asigură în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, accesul oricărei persoane la informaţiile de interes public gestionate de autorităţile administraţiei publice locale din comuna Drăgăneşti Vlaşca